محصولات سیل کیبل

رنگ کابل های سیلیکون نسوز به رنگ های اخرایی ( قرمز آجری ) می باشد و اکثر کابل های نسوز سیلیکونی به این رنگ می باشند ولی طبق سفارش مشتری به هر رنگ دلخواه کابل ها و سیم ها قابل تولید می باشند البته در حال حاضر سیم ها با رنگبندی (7 رنگ) تولید شده و آماده تحویل به مشتری هستند رنگبندی سیم های داخل کابل های 3 رشته الی 5 رشته 5 رنگ می باشد و یک رنگ آن به ارت (سبز و زرد ) می باشد و کابل های بالای 5 رشته به صورت سیم های سفید با شماره های مشکی می باشد که طبق استاندارد می باشد  لیکن بنا به درخواست مشتری رنگبندی سیم های داخل کابل نیز قابل تغییر می باشد

null
سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی
مشاهده بیشتر
null
سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی
مشاهده بیشتر
null
سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی
مشاهده بیشتر
null
سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی
مشاهده بیشتر
null
سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی
مشاهده بیشتر
null
سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی
مشاهده بیشتر
null
سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی
مشاهده بیشتر
null
سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی
مشاهده بیشتر
null
سیم و کابل نسوز قلع اندود سیلیکونی
مشاهده بیشتر